• Firmanavn
  • Firmanavn

BASIS UDDANNELSER

Basisuddannelser er minimumsuddannelser der sætter deltageren i stand til at handle ved f.eks. hjertestop eller ulykker.

Førstehjælp ved Hjertestop

Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Varighed 240 minutter.

Førstehjælp ved Ulykker

Førstehjælp ved Ulykker omhandler bl.a. Førstehjælpens 4 Hovedpunkter og sætter deltageren i stand til at handle på et ulykkessted. Førstehjælp ved ulykker skal altid gennemføres i sammenhæng med basisuddannelsen “Førstehjælp ved Hjertestop” eller en eller flere tilvalgsuddannelser.

Varighed 120 minutter.