• Firmanavn
  • Firmanavn

OPDATERINGS UDDANNELSER

Opdateringsuddannelser opdaterer og vedligeholder deltagerens viden og kompetencer.

Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop

Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop vedligeholder og opdaterer kompetence i bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Varighed 180 minutter.

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp opdaterer og vedligeholder basisuddannelsen ‘Førstehjælp ved Ulykker’ samt kompetence i forhold til Førstehjælpens 4 Hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger. Uddannelsen vedligeholder endvidere kompetencerne fra ‘Uddannelsesniveau minimum’ i den hidtidige modulbaserede struktur.

Varighed 180 minutter.