• Firmanavn
  • Firmanavn

TILVALGS UDDANNELSER

Tilvalgsuddannelserne består af en række uddannelser der hver i sær omhandler specifikke førstehjælpsmæssige kompetencer.

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop.

Varighed 240 minutter.

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop.

Varighed 240 minutter.

Førstehjælp ved Blødninger

Førstehjælp ved Blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger samt forebygge shock/kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved småskader

Førstehjælp ved Småskader sætter deltageren i stand til at handle ved mindre småskader.

Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling.

Varighed 60 minutter.

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger og indre og ydre ætsninger.

Varighed 30 minutter.

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren istand til at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene.

Bemærk, uddannelsen indeholder ikke basal genoplivning til børn. Her henvises til funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn.

Varighed 150 minutter.

Førstehjælp ved sygdomme

Førstehjælp ved sygdomme sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen eller vejrtrækningsbesvær.

Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led-og muskelskader samt ved skader på hovedet.

Varighed 90 minutter.